• (0216) 777 44 33
  • futbolvebilimkongresi@gmail.com
  • Riva, Beykoz, İstanbul

Kongre Daveti

28 - 30 Mayıs 2024

Değerli Katılımcılar,

Günümüz futbolunun gereksinimlerini göz önünde bulundurarak futbolun ve spor biliminin tüm paydaşlarının katılabileceği ve yararlanabileceği bireysel performansın takım performansına ne kadar katkıları olduğunun ele alındığı bir kongre düzenlenmekteyiz. Futbol ve Bilim Kongresi futbol alanında bilimsel çalışmalar yapan ulusal ve uluslararası akademisyenlerin teorik bilgileri ile saha uygulamalarının ve bu uygulamalar sırasında ortaya çıkan problemlerin çözümüne yönelik bilgiler içermektedir.

Kongremizin ana teması “Bireysel Teknik ve Taktik Antrenman Yaklaşımları” olarak belirlenmiştir. Buradan hareketle kongremizde spor biliminin bireysel teknik, taktik ve kondisyonel gelişimine farklı perspektiflerden bakarak, hem gelişim süreçleri hem de performans koruyucu antrenman modelleri  ele alınacaktır. Diğer taraftan futbolcu gelişim sürecinde yüksek şiddetteki performans antrenmanlarında yapılan bireysel hataların çözüm yolları ve alternatif çalışmalar teorik ve saha uygulamaları olarak işlenecektir.

Futbol ve Bilim kongresinde özel oturumlar da yer alacaktır.  Bu oturumlarda futbol antrenörlerinin ihtiyaç duyabileceği bireysel maç analizlerinden Kök hücre ve Genetik araştırmaların futbol üzerindeki  etkilerini içeren  güncel ve özel konular yoğun bir şekilde paylaşılacaktır.

Son yıllarda hızlanan futbol maçlar içerisinde bazı   teknik ve taktik hataları da beraberinde getirmektedir. Bu yüzden sık yapılan bireysel pas ve pozisyon hataları takım başarısını olumsuz yönde etkilemektedir. Günümüzde bu sorunların çözüm sürecini farklılıkla öğrenme antrenman yaklaşımı uygulamalarının kısalttığı görülmektedir. Bu önemli konu teorik bilgilerin yanı sıra saha uygulamaları ile sizlere aktarılacaktır.

Kongremize destek veren Gençlik ve Spor Bakanlığı’mıza, Üniversitemizin değerli yöneticilerine ve akademisyenlerine, Futbol Federasyonumuza (TFF), Spor Bilimleri Derneği’mize, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneğimize (TÜFAD) ve diğer özel kurum ve kişilere çok teşekkür ederiz. Onların iş birliği ve desteği olmadan kongremizin programlanması mümkün olamazdı.

Tüm katılımcılara verimli ve başarılı bir kongre geçirmelerini dilerim.

Saygılarımla,

Dr. Güven ERDİL

Kongre Başkanı